Bialski Klub Sportowy S.A.
Biuletyn Informacji Publicznej
Bialski Klub Sportowy S.A.

Instrukcja BIP


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Strona składa się z następujących elementów:

1. Pasek górny - to szary pasek na samym górze strony, zawiera linki:

  • "Przejdź do strony" - służy do szybkiego przejścia do treści aktualnej strony serwisu.
  • "Mapa strony" - prowadzi do strony prezentującej listę dostępnych stron w serwisie.

2. Nagłówek serwisu - zawiera logo oraz nazwę serwisu

3. Pod nagłówkiem serwisu znajdują się:

  • Przełącznik stylów - lista 4 linków reprezentowanych przez 3 litery A oraz gwiazdkę. Gwiazdka służy to włączenia trybu wysokiego kontrastu, a każda litera A ustawia różną wielkość czcionki. Pierwsza litera A ustawia czcionkę na wielkość domyślną.
  • Wyszukiwarka - prosta wyszukiwarka w serwisie. Po wpisaniu słowa w pustym polu i zatwierdzeniu klawiszem ENTER, lub kliknięciu w przycisk "szukaj", serwis wyświetli listę linków do wyszukanych pozycji w serwisie. Po kliknięciu w element listy wyświetli się treść wyszukanego elementu.

4. Menu - prezentuje zakres publikowanych informacji. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

5. Treść strony serwisu. Na treść podstrony składają się:

  • Ścieżka strony w serwisie - lista linków prezentująca hierarchię umiejscowienia strony w Menu serwisu,
  • Nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  • Teść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, np. plików do pobrania,
  • Historia Zmian - lista zmian w artykule. Jeśli ilość pozycji w tej sekcji jest zbyt duża, pod listą pojawi się przycisk umożliwiający pokazanie całej listy.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) zostaną udostępnione na wniosek.


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany: 2023-09-07 13:14:17
Data utworzenia: 2023-09-07 13:10:17

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2023-09-07 13:14:17 Modyfikacja Administrator
1 2023-09-07 13:10:17 Dodane Administrator